Sakkunnig inom Radon

Innehavare: Sedin, Dag
Certificatnummer: C001483

Certifieringen gäller till och med 2025-06-23 under förutsättning att rapportering sker varje år.
Efter första året är certifikatet giltigt tillsammans med bekräftelse på godkänd årsrapportering.

Beslutsdatum :2020-06-24

Signed by: Hilda Malm - RISE
Visa dokument

Mimmi Andersson


Kurser: Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: mimmi.andersson@bjerking.se

Tony Caesar


Kurser: Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: tony@lr-konsult.se

Per Hallberg


Kurser: Mätteknik , Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: per.hallberg@radonkonsult.se
Telefon: 0176-10700

Jan-Erik Hallin


Kurser: Åtgärdskurs (SSM) , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: jan-erik@oktopal.se
Telefon: 070-5694520
Bio: Är certifierad av RISE som Sakkunnig inom radon för:
Radonbesiktning
Radonprojektering
Radonmätning
Verksam i Östersund samt Sundsvall, sedan 2006.

Petter Johansson


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: petter.johansson@radonkonsult.se

Björn Ericson Malmström

Bild Bjoern

Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: bjorn.ericson@radonkonsult.se
Telefon: 070-622 82 05
Bio: Radonkonsult och har arbetat med radonfrågor sedan 2008.
Sakkunnig inom Radon och har arbetat med radonbesiktningar, radonprojektering, radonmätning samt med radonåtgärder/-tekniker.
Innehar sedan 2021 certifikat Sakkunnig inom Radon, cert nr C002229.

Michael Myntelius

Bild Micke 2

Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: michael.myntelius@radonkonsult.se
Telefon: 0725452380
Bio: Radonkonsult och har arbetat med radonfrågor sedan 2008.
Sakkunnig inom Radon och har arbetat med radonbesiktningar, radonprojektering, radonmätning samt med radonåtgärder/-tekniker.
Innehar sedan 2021 certifikat "Sakkunnig inom Radon, certifikat nr C002231

Anders Olsson


Kurser: Mätteknik , Radon i vatten , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: anders@rkn.nu
Telefon: 060-750 06 77 , 070-266 49 00

Kirlna Skeppström


Kurser: Mätteknik , Radon i vatten , Radon i mark (SSM/SGU) , Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: kirlna.skeppstrom@bjerking.se

Alexander Vigebo


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: alexander@rkn.nu
Telefon: 060-750 06 73 , 070-109 37 04