Sakkunnig inom Radon

Innehavare: Caesar, Tony
Certificatnummer: C001788

Certifieringen gäller till och med 2025-11-09 under förutsättning att rapportering sker varje år.
Efter första året är certifikatet giltigt tillsammans med bekräftelse på godkänd årsrapportering.

Beslutsdatum :2020-11-10

Signed by: Stina Wibom - RISE
Visa dokument

Mimmi Andersson


Kurser: Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: mimmi.andersson@bjerking.se

Rickard Axelsson


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: rickard.axelson@item-inst.se
Telefon: 070-636 54 83
Bio: .

Tony Caesar


Kurser: Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: tony@lr-konsult.se

Per Hallberg


Kurser: Mätteknik , Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: per.hallberg@radonkonsult.se
Telefon: 0176-10700

Jan-Erik Hallin


Kurser: Åtgärdskurs (SSM) , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: jan-erik@oktopal.se
Telefon: 070-5694520
Bio: Är certifierad av RISE som Sakkunnig inom radon för:
Radonbesiktning
Radonprojektering
Radonmätning
Verksam i Östersund samt Sundsvall, sedan 2006.

Petter Johansson


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: petter.johansson@radonkonsult.se

Björn Ericson Malmström

Bild Bjoern

Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: bjorn.ericson@radonkonsult.se
Telefon: 070-622 82 05
Bio: Radonkonsult och har arbetat med radonfrågor sedan 2008.
Sakkunnig inom Radon och har arbetat med radonbesiktningar, radonprojektering, radonmätning samt med radonåtgärder/-tekniker.
Innehar sedan 2021 certifikat Sakkunnig inom Radon, cert nr C002229.

Michael Myntelius

Bild Micke 2

Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: michael.myntelius@radonkonsult.se
Telefon: 0725452380
Bio: Radonkonsult och har arbetat med radonfrågor sedan 2008.
Sakkunnig inom Radon och har arbetat med radonbesiktningar, radonprojektering, radonmätning samt med radonåtgärder/-tekniker.
Innehar sedan 2021 certifikat "Sakkunnig inom Radon, certifikat nr C002231

Nils-Gunnar Nilsson


Kurser: Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: info@radonsaneringsyd.se
Telefon: 070-655 71 21
Bio: Född 1956. Högskoleutbildning på Hälso- och miljövårdslinjen, Umeå universitet 1978 - 1981. Arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör i olika kommuner mellan 1981 - 2004. Startade 2004 eget företag, Radonsanering Syd, och har sedan dess erbjudit både konsult och installationstjänster inom radonområdet. Styrelseledamot i Svensk Radonförening 2016 - 2018. Personcertifierad av RISE som Sakkunnig inom Radon inom områdena Radonbesiktning, Radonmätning, och Radonåtgärder.

Anders Olsson


Kurser: Mätteknik , Radon i vatten , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: anders@rkn.nu
Telefon: 060-750 06 77 , 070-266 49 00

Dag Sedin

dagsedin radondagen3

Kurser: Mätteknik , Radon i mark (SSM/SGU) , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: dag@dagsedin.se
Telefon: 070-589 34 26
Bio: En av grundarna till Gammadata Mätteknik AB som bildades 1986. Utsågs till VD för Gammadata Instrument AB 1997 och är från och med 1 juli 2017 senior rådgivare för organisationen. Jobbar sedan januari 2019 som radonkonsult och rådgivare på Dag Sedin Innovations AB.

Kirlna Skeppström


Kurser: Mätteknik , Radon i vatten , Radon i mark (SSM/SGU) , Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: kirlna.skeppstrom@bjerking.se

Alexander Vigebo


Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: alexander@rkn.nu
Telefon: 060-750 06 73 , 070-109 37 04