Anmälan - SRF´s nya Åtgärskurs med praktisk inriktning

8-10 November 2021

SRF´s nya Åtgärdskurs med praktisk inriktning för de som jobbar med radonbesiktning och radonåtgärder med inriktning på att utöka kunskapen inom optimering av ventilation samt undertryckventilering med markradonsug. Plats för kursen är Uppsala. Se mer information om kursen i länkade kursbeskrivning.  Åtgärdskurs Radon med praktisk inriktning.