Anmälan - SRF´s nya Åtgärskurs med praktisk inriktning

7-9 mars 2022

SRF´s nya Åtgärdskurs med praktisk inriktning för de som jobbar med radonbesiktning och radonåtgärder med inriktning på att utöka kunskapen inom optimering av ventilation samt undertryckventilering med markradonsug. Plats för kursen är Uppsala. Se mer information om kursen i länkade kursbeskrivning.  Åtgärdskurs Radon med praktisk inriktning.