Anmälan - SRF's nya Markradonkurs

19-20 oktober 2021

SRF kommer i samarbete med Sveriges Geologiska Undersökning och Bjerking AB anordna en markradonkurs den 19-20 oktober i Uppsala. Kursen kombinerar teori och praktik och du lär dig om hur man mäter radon i marken och hur man kartlägger och bedömer radonrisker. Målet med kursen är att deltagarna efter genomförd och godkänd kurs ska ha förståelse för och kunna utföra erforderliga mätningar och utredningar för att åstadkomma adekvata riskbedömningar med avseende på markradon. Se mer information om kursen i den länkade inbjudan.