Radon i vatten

Datum ej satt


Annika Engström

Ingela Hjälte

Mikael Johansson

Företag: Sydnärkesotaren AB
Kurser: Mätteknik , Åtgärdskurs (SSM) , Radon i vatten
Epost: mikael@sotaren.se

Gilbert Jönsson

Katarina Larsson

Företag: Radonova Laboratories AB
Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Epost: katarina.larsson@radonova.se

Johan Månsson

Företag: TrygghetsVakten Sverige AB
TrygghetsVakten 1rad
Kurser: Mätteknik , Åtgärdskurs (SSM) , Radon i vatten
Epost: johan.mansson@trygghetsvakten.se
Telefon: 031-760 2000

Carina Millberg

Emily Natt och Dag

Företag: Radonova Laboratories AB
Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Epost: emily.nattochdag@radonova.se

Susanne Niklasson

Företag: Radonova Laboratories AB
Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Epost: susanne.niklasson@radonova.se

Per Nilsson

Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Epost: per.nilsson@landauer.se

Anders Olsson

Företag: Radonkonsult i Norrland AB
Kurser: Mätteknik , Radon i vatten , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: anders@rkn.nu
Telefon: 060-750 06 77 , 070-266 49 00

Sandra Olsson

Företag: Radonova Laboratories AB
Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Epost: sandra.olsson@radonova.se

Tryggve Rönnqvist

Företag: Radonova Laboratories AB
Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Epost: tryggve.ronnqvist@radonova.se

Petra Schultz

Gunilla Segerdahl

Kirlna Skeppström

Företag: Bjerking AB
Kurser: Mätteknik , Radon i vatten , Radon i mark (SSM/SGU) , Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: kirlna.skeppstrom@bjerking.se

Stefan Svensson

Britta-Lena Tofteby