SRF´s nya Åtgärskurs med praktisk inriktning

Hösten 2024

SRF´s nya Åtgärdskurs med praktisk inriktning för de som jobbar med radonbesiktning och radonåtgärder med inriktning på att utöka kunskapen inom optimering av ventilation samt undertryckventilering med markradonsug. Plats för nästa kursen är inte bestämd men kommer hållas våren 2024. Se mer information om kursen i länkade kursbeskrivning.  Åtgärdskurs Radon med praktisk inriktning.