SRF's nya Markradonkurs

Våren 2025

SRF genomförde i samarbete med Sveriges Geologiska Undersökning och Bjerking AB en markradonkurs den 19-20 oktober 2021 i Uppsala. Kursen blev lyckad med 18 deltagare. Nästa kurs blir våren 2025. Kursen kombinerar teori och praktik och du lär dig om hur man mäter radon i marken och hur man kartlägger och bedömer radonrisker. Målet med kursen är att deltagarna efter genomförd och godkänd kurs ska ha förståelse för och kunna utföra erforderliga mätningar och utredningar för att åstadkomma adekvata riskbedömningar med avseende på markradon. 
Godkända kursdeltagare

Jonas Nilsson

Företag: Bjerking AB
Kurser: SRF's nya Markradonkurs
Epost: jonas.nilsson@bjerking.se

Joakim Persson

Företag: Bjerking AB
Kurser: SRF's nya Markradonkurs
Epost: joakim.persson@bjerking.se
Telefon: 0102118355
Bio: Miljökonsult på Bjerking AB som arbetar med radonfrågor samt förorenad mark