Välj kursdeltagare

Ulf Arvidsson

Epost: info@radonit.se

Våra verksamhetsområden: Alla typer av radonmätningar i byggnader, Spårning och analys av radonkällor - var finns problemen?, Förslag till saneringsåtgärder, Underlag till ansökning om radonbidrag, Projektledning vid större mätuppdrag (flerbostadshus, skolor, m m). Hos oss kan du även beställa spårfilmsdosor för radonmätning - till konkurrenskraftiga priser!