Välj kursdeltagare

Linden, Fredrik Kurser: Mätteknik
Mårtensson, Stefan Kurser: Mätteknik
Sedin, Dag Kurser: Mätteknik , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs

Fredrik Linden

Fredrik Linden

Kurser: Mätteknik

Stefan Mårtensson


Kurser: Mätteknik
Epost: stefan.martensson@gammadata.se
Telefon: 018-566803

Dag Sedin

Dag Sedin2

Kurser: Mätteknik , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: dag@dagsedin.se

Gammadata Instrument AB är en världsledande utvecklare och tillverkare av radonmätare och radoninstrument med lång branscherfarenhet och huvudkontor i Uppsala. Vårt första radongasinstrument lanserades redan 1988 och anses fortfarande vara ett av marknadens känsligaste instrument. Hos Gammadata jobbar vi kontinuerligt med produktutveckling och våra produktutvecklare besitter en unik kompetens. Vår expertis förvaltar vi genom vår personal som är välutbildad inom branschen och noggrant följer, och i viss mån även samarbetar, med myndigheternas utvecklingsarbete när det gäller krav och regelverk för radonmätning. Reglering av ventilation är en viktig parameter när det gäller radongashalten i hus. Med vår nya radongivare är det möjligt att på ett enkelt sätt reglera ventilationen eller andra inomhusmiljö parametrar efter behov.