MMK är ett Swedac ackrediterat bolag med egna metoder för byggmaterial provning samt berg, grus och sand enligt Euratom 59/2013 direktiven. MMK är remissbolag till SSM samt expert konsulter för IAEA internationellt. MMK har mångårig erfarenhet av radonmätningar, radonundersökningar samt radonentreprenader. Dessa utförs alltid med radon garanti. MMKs personal har samtliga utbildningar inom radon som har hållits och nämnas kan att vi har hållit och håller egna utbildningar för myndigheter samt projektörer. MMK utför även markradonkarteringar samt undersökningar. Välkomna att kontakta oss vid behov. MVH Tony Löfqvist