Välj kursdeltagare

Hallin, Jan-Erik Kurser: Åtgärdskurs , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs

Jan-Erik Hallin


Kurser: Åtgärdskurs , Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: jan-erik@oktopal.se
Telefon: 070-5694520

Hos oss beställer du bland annat radonbesiktning och radonmätning samt radonsanering/installation, överlåtelsebesiktningar, energideklarationer, fuktmätning, fuktsanering. Vi finns nära dig som köpare eller säljare av hus i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Vi är sex kvalificerade besiktningsmän med en bred, samlad kompetens i radonfrågor/radonbesiktning/radoninstallation, byggnadsteknik, energifrågor och fuktproblem. Vi har också egna montörer med mångårig erfarenhet av olika installation för radonsaneringar, fuktsaneringar samt installationer av luft-luftvärmepumpar.