Välj kursdeltagare

Bakir, Sara Kurser: Mätteknik
Byström, Kalle Kurser: Mätteknik
Engström, Annika Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Jansson, Victor
Larsson, Katarina Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Natt och Dag, Emily Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Niklasson, Susanne Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Nilsson, Karl Kurser: Mätteknik
Olsson, Johan Kurser: Mätteknik
Olsson, Sandra Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Rhann Wallin, Pernilla Kurser: Mätteknik
Rönnqvist, Tryggve Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Wännerud, Oscar Kurser: Mätteknik

Sara Bakir


Kurser: Mätteknik
Epost: sara.bakir@radonova.se

Kalle Byström


Kurser: Mätteknik
Epost: karl.bystrom@radonova.se

Annika Engström


Kurser: Mätteknik , Radon i vatten

Victor Jansson

Epost: victor.jansson@radonova.se

Katarina Larsson


Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Epost: katarina.larsson@radonova.se

Emily Natt och Dag


Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Epost: emily.nattochdag@radonova.se

Susanne Niklasson


Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Epost: susanne.niklasson@radonova.se

Karl Nilsson


Kurser: Mätteknik
Epost: karl.nilsson@radonova.com

(Gammal data)


LinkedIn-profil
Industri: Environmental Services
Summary: I am presently holding the position as the CEO at Radonova Laboratories AB and the President of Radonova Inc. Landauer Inc sold it´s radon measurement service, Landauer Nordic AB, to Lagercrantz Group in September 2015. Landauer Nordic is with it´s fully owned company in US, Landauer Radon Inc, the global leader in radon measurement.

Radonova - The global leader in radon measurement (sedan 2015) - CEO
I am presently holding the position as the CEO at Radonova Laboratories AB and the President of Radonova Inc. Landauer Inc sold it´s radon measurement service, Landauer Nordic AB, to Lagercrantz Group in September 2015. Landauer Nordic is with it´s fully owned company in US, Landauer Radon Inc, the global leader in radon measurement.


Johan Olsson


Kurser: Mätteknik
Epost: johan.olsson@radonova.se

Sandra Olsson


Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Epost: sandra.olsson@radonova.se

Pernilla Rhann Wallin


Kurser: Mätteknik
Epost: pernilla.rhann-wallin@radonova.se

Tryggve Rönnqvist


Kurser: Mätteknik , Radon i vatten
Epost: tryggve.ronnqvist@radonova.se

Oscar Wännerud


Kurser: Mätteknik
Epost: oscar.Wannerud@radonova.se

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. Genom att använda våra radondosor kan du enkelt och med hög noggrannhet få ett svar på vilken radonhalt du har i din bostad eller på arbetsplatsen.