Mimmi Andersson


Kurser: Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: mimmi.andersson@bjerking.se

Daniele Nevelius

Kirlna Skeppström


Kurser: Mätteknik , Radon i vatten , Radon i mark (SSM/SGU) , Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: kirlna.skeppstrom@bjerking.se

Bo Strömer