Planea Öst AB/Linköping

Finnögatan 5C

582 78, Linköping
013-21 08 80
Radon@planea.se
www.radonfritt.nu

Tony Caesar


Kurser: Åtgärdskurs (SSM)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: tony.caesar@planea.se

Roger Pihl


Kurser: Åtgärdskurs (SSM) , Fördjupningskurs om radon(SSM's kurs) , Radon i mark (SSM/SGU)
Certifikat: Sakkunnig inom Radon
Epost: roger.pihl@planea.se
Telefon: +46706001419

Planea Öst AB(tidigare LR-konsult) etablerades 1982 och fusionerades av Ocab Öst AB i mars 2024. Vi har sedan dess arbetat med olika typer av radonproblem. Vi har deltagit i olika forskningsprojekt med tester av anläggningar/åtgärdsinstallationer samt är remissinstans i radonfrågor till bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Vårt geografiska uppdragsområde sträcker sig idag från Sundsvall i norr till Lund i söder och vi utgår ifrån Linköping där vi har vårt kontor. Ocab Öst har ett brett utbud av kunder vilka tack vare vår erfarenhet gett oss förtroendet att hjälpa dem hantera radonfrågorna i deras fastigheter.