Oktopal/Östersund

Samuel Permans gata 2

831 30, Östersund
063-12 35 30
info@oktopal.se
www.oktopal.se

Välj kursdeltagare

Cederwall, Per-Johan Kurser: Åtgärdskurs
Cederwall, Peter Kurser: Åtgärdskurs
Hallin, Jan-Erik Kurser: Åtgärdskurs

Per-Johan Cederwall


Kurser: Åtgärdskurs

Peter Cederwall


Kurser: Åtgärdskurs

Jan-Erik Hallin


Kurser: Åtgärdskurs
Epost: jan-erik@oktopal.se
Telefon: 070-5694520

Hos oss beställer du bland annat radonbesiktning och radonmätning samt radonsanering/installation, överlåtelsebesiktningar, energideklarationer, fuktmätning, fuktsanering. Vi finns nära dig som köpare eller säljare av hus i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Vi är sex kvalificerade besiktningsmän med en bred, samlad kompetens i radonfrågor/radonbesiktning/radoninstallation, byggnadsteknik, energifrågor och fuktproblem. Vi har också egna montörer med mångårig erfarenhet av olika installation för radonsaneringar, fuktsaneringar samt installationer av luft-luftvärmepumpar.