Radonkonsult AB/Norrtälje

Braxenvägen 5

761 41, Norrtälje
0176-10700
info@radonkonsult.se
www.radonkonsult.se

Välj kursdeltagare

Hallberg, Per Kurser: Mätteknik , Åtgärdskurs
Myntelius, Michael

Per Hallberg


Kurser: Mätteknik , Åtgärdskurs
Epost: per.hallberg@radonkonsult.se
Telefon: 0176-10700

Michael Myntelius

Epost: michael.myntelius@radonkonsult.se

Radonkonsult AB har 30 års praktisk erfarenhet av arbete med radonåtgärder. Verksamheten grundas på vårt djupa kunnande och engagemang, kombinerat med de mest effektiva lösningarna - mot radon och för bättre inomhusklimat. Vi arbetar med radonmätningar, utbildningar, radonutredningar och radonåtgärder framförallt, i flerbostadshus, offentlig byggnad, skolor, slott och mycket annat. Vi åtgärdat mer än 5000 objekt i större som mindre fastigheter och egna hem, även i kulturellt värdefulla byggnader där speciella krav ställs. Med vår kunskap kan vi erbjuda metoder som garanterar godkända nivåer av radon med garantier på under 200 Bq/m3 och erbjuder även garantier på under 100-50 Bq/m3. Vi arbetar också med egen utveckling och egna patent som till viss del har förändrat radonarbetet i Sverige genom åren.