Dag Sedin Innovations AB/Enköping

Bryggholmsvägen 5

745 98, Enköping
070-5893426
dag@dagsedin.se
www.dagsedin.se

Expert på mätning och utredning av bedömning av orsaker till inläckage av radon i fastigheter. Specialiserad på snabba momentanmätningar för att hitta radonkällor och ge förslag på hur man sänker radonhalten på ett kostnadseffektivt sätt. Använder radonsniffer ATMOS för att mäta radongashalten och gammaspektrometer för att beräkna Bq/kg i byggnadsmaterial. Erbjuder även åtgärdsförslag i samband med radonbesiktning.