JN Radonkontroll AB/Stockholm

Snårvindevägen 178

165 74, Stockholm
0705571020
info@radonkontroll.com
www.Radonkontroll.com

Jonas Lindmark

Aktuell

Kurser: Radon i Byggnader SRF, Åtgärdskurs
Epost: jonas@radonkontroll.com
Telefon: 076-0086353
Bio: Hej!

Vi på Radonkontroll är verksamma inom radonmätning, radonbesiktning och radonåtgärder.
Kontakta oss om ni behöver råd eller hjälp med något!