Kurser

Vi på Svensk Radonförening administrerar ett register över de som gått radonkurser. Här finner du länkar till aktuella kurser.

  • SRF´s nya Åtgärskurs med praktisk inriktning för de som jobbar med radonbesiktning och radonåtgärder med inriktning på att utöka kunskapen inom optimering av ventilation samt undertryckventilering med markradonsug. Åtgärdskurs Radon med praktisk inriktning. Nästa kurs är v45 2021. Plats Elite Hotel Academia i Uppsala.  Anmäl ert intresse här!
  • SRF´s  kurs Radon i Byggnader! Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna mäta, undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader. Nästa kurs blir i december 2021. Kursen blir digital och kommer hållas under fyra halvdagar. Den kommer att hållas i ZOOM eller motsvarande plattform.  Anmäl intresse här! 
  • SRF´s Markradonkurs 19-20 oktober 2021.  SRF anordnar denna kurs i samarbete med Sveriges Geologiska Undersökning och Bjerking AB. Kursen kombinerar teori och praktik och du lär dig om hur man mäter radon i marken och hur man kartlägger och bedömer radonrisker. Anmäl intresse här!
  • SSM´s E-utbildning i Radon. Grundläggande kurs i radon som ges som e-utbildning.
  • Radonmätning i inomhusluft (Strålsäkerhetsmyndigheten) ersätts med SSMs fördjupningskurs om radon
  • Radon i vatten (Strålsäkerhetsmyndigheten) ersätts med SSMs kurs i Radon och andra radioaktiva ämnen i dricksvatten