​Svensk Radonförening lyfter fram vikten av god kvalitet inom radonbranschen i Almedalen.


Paneldebattörer i Svensk Radonförenings seminarium i Almedalen

<p>Svensk Radonförening lyfter frågan om vikten av god kvalite inom radonbranschen i Almedalen. Dag Sedin presenterade Svensk Radonförenings nya kvalitetsstandarder i paneldebatt med Strålsäkerhetsmyndigheten, Näringsdepartementet och Svensk Ventilation där även följande frågor diskuterades:</p><p>- Implementering av Nationella Handlingsplanen för Radon.</p><p>- Sänkning av referensvärdet för nybyggnation till 100 Bq/m3</p><p>- Utformningen av Boverkets informationskampanj kring radonbidrag.</p><p>- Arbetsmiljöverkets framtida tillsyn av arbetsplatser</p>

Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/blog_posts/svensk-radonfoerening-lyfter-fram-vikten-av-god-kvalite-inom-radonbranschen-i-almedalen-73850