Radonkurs - Radon i Byggnader 7-8 oktober 2019 - Anmäl dig redan idag


Kurs i Radon i byggnader 7-8 oktober 2019

Det är dags igen för Svensk Radonförenings kurs Radon i Byggnader. Mer än 60 personer har gått sedan starten och vi har fått bra betyg från våra kursdeltagare. RISE Certifiering har tagit fram nya personcertifieringar inom radonområdet i samverkan med bl a Svensk Radonförening. En godkänd kurs kan användas som underlag till personcertifiering.

Kursinnehåll: Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader.

Målgrupp: Kursen vänder sig till konsulter, entreprenörer, fastighetsförvaltare, byggnadsinspektörer, miljö- & hälsoskyddsinspektörer och andra intressenter som arbetar med radonfrågor.

Kurslängd: Kurslängden är 2 dagar. Skriftligt kursprov genomförs på distans efter avslutad kurs. Kursprovet ska vara inlämnat senast en vecka efter avslutad kurs till kursansvarig. Provet är tänkt för kursdeltagare som vill certifiera sig. Övriga kursdeltagare får ett kursintyg.

Förkunskaper: Det krävs inte några specifika förkunskaper för att delta i kursen.

Program:

  • Allmänt om radon: enheter, gränsvärden, hälsorisker.
  • Radonkällor: mark, byggnadsmaterial och vatten.
  • Radonsituationen i Sverige: ansvariga myndigheter.
  • Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.
  • Mätning av radon och demonstration av mätinstrument.
  • Undersökningsmetodik: befintliga hus och inför byggnation.
  • Metoder att radonsanera en byggnad beroende på källa.
  • Juridiska aspekter på radonsanering – ansvar.
  • Erfarenheter från radonsanering.
  • Förebyggande åtgärder vid nyproduktion.

Föreläsare: Kirlna Skeppström, Mimmi Andersson, Pär Gertz (Bjerking), Dag Sedin (Svensk Radonförening)

Pris: Kursavgiften för medlemmar i Svensk Radonförening samt för stats-, landsting- och kommunanställda är 9 500 kr, exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår. För icke medlemmar är kursavgiften 12 500 kr. Önskas tentamen tillkommer en avgift på 1 500 kr exklusive moms.

Certifiering kan ske hos RISE: Läs mer här om certifiering av sakkunniga inom radon. Kontaktperson: Ulf Petersson, Tel: 010-516 63 16, ulf.petersson@ri.se

Boende: Du ansvarar själv för att ordna ditt boende under kursperioden. Är du medlem hos Svensk Radonförening kan du få hjälp att ordna boende.

Plats: Kursen hålls i Uppsala vid Elite Hotel Academia.

För mer info om kursen kontakta Kirlna Skeppström, kursansvarig Tel: 010-2118644, kirlna.skeppstrom@svenskradonforening.se

Anmälan görs till info@svenskradonforening.se Antalet platser är begränsat till 15. Ange vid anmälan om du önskar vegetarisk mat eller är allergisk mot något.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/radonkurs-radon-i-byggnader-7-8-oktober-2019-anmael-dig-redan-idag-381869