Certifiering av sakkunniga inom radon
I sin fortsatta strävan att kvalitetssäkra arbete som görs inom radonbranschen har Svensk Radonförening inlett ett samarbete med RISE vad gäller certifiering av radonsakkunniga.

Det finns nu möjligheter för våra medlemmar att ansöka om certifiering inom fyra områden:

  • Kompetensområde Besiktning/Utredning
  • Kompetensområde Radonprojektering
  • Kompetensområde Mätning
  • Kompetensområde Radonåtgärder/Radontekniker

Vår radonkurs ’Radon i byggnader’ ger de teoretiska förutsättningar som krävs inför en certifiering. Som teorikompetens godkänner RISE de som har klarat tentamen under perioden 2017-2019. Ett teoriprov gäller i två år.

Från år 2020 görs teoriprovet genom RISE.

Certifieringsavgiften är 3000 kr ex moms per år och gäller för ett femårsavtal.

Mer info om vilka regler som gäller om årsrapport inte lämnas in eller om ev. sabbatsår tas under femårsperioden finns hos RISE.

Kontaktperson:

Ulf Petersson, Tel: 010-516 63 16

Stina Wiblom, Tel: 010-516 63 39

Mer info om certifiering kan du läsa på här.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/certifiering-av-sakkunniga-inom-radon-383633