SRF hoppas att arbetsmiljöverket förtydligar sitt tillsynsansvar i samband med att många arbetsplatser visar förhöjda radonvärden


400 av 2000 undersökta arbetsplatser i Sverige har förhöjda radonvärden

Ny statistik från Radonova Laboratories visar att 400 av 2000 undersökta arbetsplatser har förhöjda radonvärden, vilket ett antal medier rapporterat om den senaste tiden. Svensk Radonförening (SRF) kommenterar statistiken och menar att Arbetsmiljöverket bör förtydliga hur tillsynen ska gå till på landets arbetsplatser.

”Det är bra att denna statistik kommer fram. Det visar att radon kan vara ett stort potentiellt problem på arbetsplatser och sätter fokus på hur framtida tillsynen från myndigheter ska gå till.”

säger ordförande Dag Sedin, som även tillägger.

”Till skillnad från radon i bostäder där kommuner har tillsyn är det Arbetsmiljöverket som har ansvar för arbetsplatser. Hittills har det varit oklart hur Arbetsmiljöverket ska hantera detta tillsynsansvar men vi hoppas att vi under hösten får ett förtydligande av hur detta ska gå till. Det är ju av vikt att vi som land kan leva upp till EU:s nya strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom). Tack var den har vi en ny svensk Strålskyddslag på plats sedan 2018, men tillsynen av den måste också fungera”

Besök www.svenskradonforening.se och läs mer om vår verksamhet och hur vi säkrar God Kvalitet inom radonbranschen.

Fakta om radon:

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ungefär 14 procent av antalet lungcancerfall i Sverige är orsakade av radon. Det motsvarar cirka 500 lungcancerfall per år.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/srf-hoppas-att-arbetsmiljoeverket-foertydligar-sitt-tillsynsansvar-i-samband-med-att-maanga-arbetsplatser-visar-foerhoejda-radonvaerden-383915