Sista chansen - Anmäl dig senast 17 oktober till SRFs åtgärdskurs


Åtgärdskurs 21-23 oktober i Uppsala

<h2>Åtgärdskurs 21-23 oktober - Hur sänker man radonhalten i egna hem?</h2><p>Vi har sedan 2017 utbildat över 60 personer i radonåtgärder och mätteknik via kursen Radon i Byggnader. Under utbildningen har uppstått ett önskemål om att erhålla mer detaljerad kunskap om hur man mäter luftflöden och optimerar ventilation för att den radonsänkande åtgärden ska bli så effektiv som möjligt. Därför har vi i samarbete med Swegon och Corroventa tagit fram en mer praktiskt inriktad ventilationskurs. Kursen är anpassad för de som jobbar med radonbesiktning och radonåtgärder med inriktning på att utöka kunskapen inom optimering av ventilation samt undertrycksventilering med markradonsug.</p><p><strong>Kursinnehåll: </strong>Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om hur man mäter ventilation i egna hem samt vilka inställningar som görs vid installation går till gör en FT/FTX-anläggning och för en markradonsug.</p><p><strong>Målgrupp:</strong> Kursen vänder sig till radonkonsulter, fastighetsförvaltare, byggnadsinspektörer, miljö- &amp; hälsoskyddsinspektörer och andra intressenter som arbetar radonåtgärder.</p><p>Kurslängd: Kurslängden är 2,5 dagar. En skriftlig tentamen erbjuds i samband med kursen. Efter godkänt prov registreras man i SRF´s kursregister om man är medlem i vår förening.</p><p><strong>Förkunskaper:</strong></p><p>1.Grundläggande kunskaper inom ventilation – övertryck, undertryck, flöde osv.</p><p>2.Erfarenhet och kunskap inom bygg och installationer</p><p>3.Allmän kunskap om olika byggmaterial och konstruktioner</p><p>4.Kunskaper om radon och källor till radon</p><p><strong>Program:</strong></p><p><strong>Dag 1</strong></p><p>Olika typer av ventilation och hur man möter flöden, Vi studerar tryckförhållanden, luftdistribution, projektering, regelverk samt en praktisk genomgång med hands-on session.</p><p><strong>Dag 2</strong></p><p>Hur mäts och justeras luftflöden i en villa? Teori och praktisk genomgång med luftflödesmätning och injustering.</p><p>Hur fungerar en marksug? Installationsråd, antal sugpunkter, risker och följdproblem, att tänka på samt projekteringsexempel.</p><p><strong>Dag 3 (halv dag)</strong></p><p>Radonläcksökning i villa med hjälp av Radonsniffer, Att tänka på vid mätning med radonsniffer och hur man hittar inläckage av jordluft. Praktisk övning med hands on.</p><p>Tentamen</p><p><strong>Föreläsare:</strong> Stefan Nilson och Bengt Eriksson(Swegon AB), Karl Jansson(Corroventa AB),</p><p>Lars Illesjö(Illesjö Installationsservice AB), Dag Sedin(Svensk Radonförening)</p><p><strong>Kursavgift:</strong> Avgift för medlemmar i Svensk Radonförening är 11 900 kr, exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår. För icke medlemmar är kursavgiften 13 900 kr, exklusive moms.</p><p><strong>Boende:</strong> Du ansvarar själv för att ordna ditt boende under kursperioden. Ett begränsat antal rum på Elite Academia Hotel finns reserverad för kursdeltagare till reducerat pris.</p><p><strong>Plats och Datum:</strong> Kursen hålls på Elite Academia Hotel i Uppsala 21-23 oktober 2019.</p><p>För mer info om kursen kontakta kursansvarig Dag Sedin. Tel: 070-5893426, <a href="mailto:dag.sedin@svenskradonforening.se">dag.sedin@svenskradonforening.com</a></p><p>Anmälan görs till <a href="mailto:info@svenskradonforening.se">info@svenskradonforening.se</a></p><p>Antalet platser är begränsat till 12. Ange vid anmälan om du önskar vegetarisk mat eller är allergisk mot något.</p>

Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/sista-chansen-anmael-dig-senast-17-oktober-till-srfs-aatgaerdskurs-384468