Svensk Radonförening deltar på radonkonferens i Norge


Presentation av Dag Sedin, SRF:s ordförande

Som en del av Svensk Radonförenings internationella arbete deltog SRF:s ordförande Dag Sedin på Norges största radonkonferens om gick av stapeln den 17 oktober i Oslo.

Konferens hade fokus på hälsa och radon på arbetsplats. Bland annat presenterades att 37% av norska försvarets byggnader har nivåer som överstiger 100 Bq/m3, vilket är den gräns man har för att genomför en åtgärd i Norge. Norges Strålsäkerhetsmyndighet, DSA, presenterade utfallet av en undersökning på hur väl radonsänkande åtgärder fungerar under en längre tid. Resultat är generellt positivt. Radonhalterna har hållit sig på låga nivåer, men DSA påpekar vikten av att göra ommätning efter genomförd åtgärd samt därefter göra mätningar kontinuerligt varje år. Vidare kan konstateras att man i Norge har betydligt större fokus på förebyggande åtgärder vad gäller radon. Detta eftersom man har betydligt striktare krav på radonsäkerhet när man bygger nya fastigheter.

Dag Sedin presenterade Svensk Radonförenings arbete med kvalitetsstandarder, egna utbildningar och personcertifieringar. Norsk Radonförening har initierat ett liknande program för certifiering och ordförande för respektive förening kunde konstatera att man kan har stort framtida utbyte mellan föreningarna.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/svensk-radonfoerening-deltar-paa-radonkonferens-i-norge-385341