Radondagen den 12 mars 2020 - Anmäl dig till rabatterat pris innan 31 december
Svensk Radonförening samlar årligen alla berörda parter i radonfrågan till konferens under en dag, RADONDAGEN. Detta så att industri, myndigheter, kommuner och forskare kan mötas och utbyta erfarenhet. Evenemanget går av stapeln under mars månad varje år. Således samlas vi åter den 12 mars 2020 och man kan anmäla sig redan nu.

Med radondagen erbjuder vi senaste nytt angående hur vi i Sverige uppfyller den nationella handlingsplanen, diskuterar nya regelverk och vilka krav vi ska ställa på de som verkar inom branschen. Konferens tar avstamp i var vi står idag och vad som kan förväntas i framtiden. Vi brukar även ha internationella inslag och belysa hälsoriskerna med att leva i förhöjda halter av radon. Konferens är öppen för alla men om du är medlem i Svensk Radonförening kan du delta till rabatterad anmälningsavgift.

Radondagen 2019 blev en succé med 116 konferensdeltagare och en fullsatt leverantörsutställning. I samband med konferensen erbjuder vi även denna gång möjlighet för våra medlemsföretag att visa upp aktuella tjänster och produkter i radonbranschen.

Här kan du anmäla dig till Radondagen 2020

Här kan du anmäla dig som utställare till Radondagen 2020


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/radondagen-den-12-mars-2020-anmael-dig-till-rabatterat-pris-innan-31-december-386237