Internationella radondagen 7 november uppmärksammar hälsorisker med radon


Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas varje år ca 500 av lungcancer till följd av radon i svenska bostäder och arbetsplatser

På initiativ av ERA (European Radon Association) uppmärksammas den Internationella Radondagen den 7 november. Årets tema är effektiv förebyggande radonåtgärder i nybyggnation.

“Den 7 november är den internationella radondagen där vi med gemensamma krafter i Europa försöker uppmärksamma myndigheter och fastighetsägare om behovet av att sänka radonhalten i våra bostäder. Svensk radonförening jobbar aktivt med förebyggande åtgärder för att minska risken för lungcancer genom att aktivt bidra till att radonsanera fastigheter genom våra medlemsföretag som representerar 80% av radonbranschen” säger Svensk Radonförenings ordförande Dag Sedin som också hoppas på att dagen uppmärksammas i medier utanför branschen.

Radondagen har valts därför att Marie Curies föddes den 7 november år 1867 i Polen. Hon är genom vår historia den mest berömda vetenskapspersonen inom radioaktivitet och även den första kvinnan att motta ett Nobelpris, i fysik år 1903. Nu för tiden är det dock inte till hennes minne man uppmärksammar dagen utan den hålls för att belysa riskerna kring radongas i dagens samhälle.

För mer information om radondagen 7 november kontakta Svensk Radonförening på info@svenskradonforening.se


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/internationella-radondagen-7-november-uppmaerksammar-haelsorisker-med-radon-386467