Vår kurs Radon i Byggnader körs 24-25 augusti! - Sista anmälningsdag till kursen är 20 augusti.


Kursen Radon i Byggnader genomförs digitalt för första gången!

Det är dags igen för Svensk Radonförenings kurs Radon i Byggnader. Denna gång kör vi kursen digitalt. Mer än 80 personer har gått sedan starten och vi har fått bra betyg från våra kursdeltagare. RISE Certifiering har tagit fram nya personcertifieringar inom radonområdet i samverkan med bl a Svensk Radonförening. En godkänd kurs hos oss är ett bra förberedelse på en tentamen hos RISE för godkänt kunskapsprov inför certifiering som sakkunnig inom radon.

Kursnamn: Radon i byggnader 24-25 augusti.

Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna mäta, undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader.

Målgrupp: Kursen vänder sig till konsulter, entreprenörer, fastighetsförvaltare, handläggare på kommuner (byggnadsinspektörer och miljö- & hälsoskyddsinspektörer) och andra intressenter som arbetar med radonfrågor i bostäder och på arbetsplatser.

Kurslängd: Kurslängden är 2 dagar. Ett kursintyg erhålles efter genomförd kurs.

Förkunskaper: Det krävs inte några specifika förkunskaper för att delta i kursen.

Program:

 • Allmänt om radon: enheter, gränsvärden, hälsorisker.
 • Radonkällor: mark, byggnadsmaterial och vatten.
 • Radonsituationen i Sverige: ansvariga myndigheter.
 • Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.
 • Mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser
 • Demonstration av mätinstrument.
 • Undersökningsmetodik: befintliga hus och inför byggnation.
 • Metoder att radonsanera en byggnad beroende på källa.
 • Erfarenheter från radonsanering.
 • Miljöcertifieringsorganisationer.
 • Förebyggande åtgärder vid nyproduktion.

Föreläsare: Kirlna Skeppström, Mimmi Andersson, Pär Gertz (Bjerking), Dag Sedin (Svensk Radonförening)

Pris: Kursavgiften för medlemmar i Svensk Radonförening samt för stats-, landsting- och kommunanställda är 9 500 kr, exklusive moms. Kursmaterial ingår. För icke medlemmar är kursavgiften 12 500 kr.

Certifiering: Certifiering kan ske hos RISE: Mer information om certifiering som sakkunnig inom radon finns på länken RISE Personcertifiering

Plats: Kursen hålls digital via Teams och Zoom.

För mer information om kursen: Kontakta Kirlna Skeppström, kursansvarig Tel: 010-2118644, kirlna.skeppstrom@svenskradonforening.se

Anmälan: Anmälan görs via länken Kursanmälan


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/vaar-kurs-radon-i-byggnader-koers-24-25-augusti-sista-anmaelningsdag-till-kursen-aer-20-augusti-388241