Program för Radondagen 12 mars klart - Anmäl dig här


Radondagen 12 mars

<p><strong>Programmet hittar du på vår <a href="https://radondagen.org/program/" target="_blank" rel="noopener">hemsida</a>. </strong><strong>Bland annat kommer flera av riksdagens partier vara representerade i en paneldebatt kring radon på arbetsplatser och radonbidrag. Som vanligt kommer vi även få senaste uppdateringarna från berörda myndigheter.</strong></p><p>Vi har redan fått många anmälningar men det finns fortfarande några platser kvar. <a href="https://radondagen.org/anmalan-radondagen/#anmalan"></a>Konferensen går av stapeln på Elite Hotel Carolina i Stockholm och antal platser är begränsade till 120 så det är först till kvarn som gäller.</p><p><a href="https://radondagen.org/anmalan-radondagen/#anmalan">Anmälan kan göras här.</a></p><p>Vi syns på Radondagen den 12 mars!</p><p><strong>Mer om radondagen:</strong></p><p>Med årliga RADONDAGEN erbjuder Svensk Radonförening senaste nytt angående hur vi i Sverige uppfyller den nationella handlingsplanen, diskuterar nya regelverk och vilka krav vi ska ställa på de som verkar inom branschen. Konferens tar avstamp i var vi står idag och vad som kan förväntas i framtiden. Vi brukar även ha internationella inslag och belysa hälsoriskerna med att leva i förhöjda halter av radon. Konferens är öppen för alla men om du är medlem i Svensk Radonförening kan du delta till rabatterad anmälningsavgift.</p>

Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/program-foer-radondagen-12-mars-klart-anmael-dig-haer-394398