Program för Radondagen 12 mars klart - Anmäl dig här


Radondagen 12 mars

Programmet hittar du på vår hemsidaBland annat kommer flera av riksdagens partier vara representerade i en paneldebatt kring radon på arbetsplatser och radonbidrag. Som vanligt kommer vi även få senaste uppdateringarna från berörda myndigheter.

Vi har redan fått många anmälningar men det finns fortfarande några platser kvar. Konferensen går av stapeln på Elite Hotel Carolina i Stockholm och antal platser är begränsade till 120 så det är först till kvarn som gäller.

Anmälan kan göras här.

Vi syns på Radondagen den 12 mars!

Mer om radondagen:

Med årliga RADONDAGEN erbjuder Svensk Radonförening senaste nytt angående hur vi i Sverige uppfyller den nationella handlingsplanen, diskuterar nya regelverk och vilka krav vi ska ställa på de som verkar inom branschen. Konferens tar avstamp i var vi står idag och vad som kan förväntas i framtiden. Vi brukar även ha internationella inslag och belysa hälsoriskerna med att leva i förhöjda halter av radon. Konferens är öppen för alla men om du är medlem i Svensk Radonförening kan du delta till rabatterad anmälningsavgift.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/program-foer-radondagen-12-mars-klart-anmael-dig-haer-394398