Hör experterna om hur radonrelaterad lungcancer kan stoppas - Följ Radondagen i Solna
<p><strong>Evenemanget går av stapeln på Elite Hotel Carolina i Stockholm idag den 12 mars. Vi är totalt 80 experter och industriföreträdare som samlas. </strong><strong style="background-color: initial;">Media är välkommen utan att föranmälan behöver ske.</strong></p><p><strong style="background-color: initial;"></strong><b style="background-color: initial;">Programmet hittar du på vår <a href="https://radondagen.org/program/">hemsida</a></b><strong>. Bland annat kommer flera av riksdagens partier vara representerade i en paneldebatt kring radon på arbetsplatser och radonbidrag. Som vanligt kommer vi även få senaste uppdateringarna från berörda myndigheter. </strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>Mer om radondagen:</strong></p><p>Med årliga RADONDAGEN erbjuder Svensk Radonförening senaste nytt angående hur vi i Sverige uppfyller den nationella handlingsplanen, diskuterar nya regelverk och vilka krav vi ska ställa på de som verkar inom branschen. Konferens tar avstamp i var vi står idag och vad som kan förväntas i framtiden. Vi brukar även ha internationella inslag och belysa hälsoriskerna med att leva i förhöjda halter av radon. Konferens är öppen för alla men om du är medlem i Svensk Radonförening kan du delta till rabatterad anmälningsavgift.</p>

Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/hoer-experterna-om-hur-radonrelaterad-lungcancer-kan-stoppas-foelj-radondagen-i-solna-396814