Radonkurs - Radon i Byggnader 15-16 oktober - Anmäl dig redan idag


Radonkurs - Radon i Byggnader 15-16 oktober

Det är dags igen för Svensk Radonförenings kurs Radon i Byggnader. Mer än 80 personer har gått sedan starten och vi har fått bra betyg från våra kursdeltagare. RISE Certifiering har tagit fram nya personcertifieringar inom radonområdet i samverkan med bl a Svensk Radonförening. En godkänd kurs kan användas som underlag till personcertifiering.

Kursinnehåll: Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader.

Målgrupp: Kursen vänder sig till konsulter, entreprenörer, fastighetsförvaltare, handläggare på kommuner (byggnadsinspektörer och miljö- & hälsoskyddsinspektörer) och andra intressenter som arbetar med radonfrågor i bostäder och på arbetsplatser

Kurslängd: Kurslängden är 2 dagar. Skriftligt kursprov genomförs på distans efter avslutad kurs. Kursprovet ska vara inlämnat senast en vecka efter avslutad kurs till kursansvarig. Provet är tänkt för kursdeltagare som vill certifiera sig. Övriga kursdeltagare får ett kursintyg.

Förkunskaper: Det krävs inte några specifika förkunskaper för att delta i kursen.

Program:

 • Allmänt om radon: enheter, gränsvärden, hälsorisker.
 • Radonkällor: mark, byggnadsmaterial och vatten.
 • Radonsituationen i Sverige: ansvariga myndigheter.
 • Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.
 • Mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser
 • Demonstration av mätinstrument.
 • Undersökningsmetodik: befintliga hus och inför byggnation.
 • Metoder att radonsanera en byggnad beroende på källa.
 • Erfarenheter från radonsanering.
 • Miljöcertifieringsorganisationer.
 • Förebyggande åtgärder vid nyproduktion.

Föreläsare: Kirlna Skeppström, Mimmi Andersson, Pär Gertz (Bjerking), Dag Sedin (Svensk Radonförening)

Pris: Kursavgiften för medlemmar i Svensk Radonförening samt för stats-, landsting- och kommunanställda är 9 500 kr, exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår. För icke medlemmar är kursavgiften 12 500 kr. 

Nytt vad gäller tentamen: Tentamen görs i RISE regi och kontaktperson är Stina Wibom, Tel: 0706-81 62 44, stina.wibom@ri.se. Tentamen med godkänt resultat krävs för att kunna certifiera sig som sakkunnig inom radon. 

Certifiering kan ske hos RISE: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/tjanster/certifier...

Boende: Du ansvarar själv för att ordna ditt boende under kursperioden. Är du medlem hos Svensk Radonförening kan du få hjälp att ordna boende.

Plats: Kursen hålls i Uppsala vid Elite Hotel Academia.

För mer info om kursen kontakta Kirlna Skeppström, kursansvarig Tel: 010-2118644, kirlna.skeppstrom@svenskradonforening.se

Anmälan görs till info@svenskradonforening.se. Ange vid anmälan om du önskar vegetarisk mat eller är allergisk mot något.

Särskilda omständigheter p g a Covid 19: För att minska smittspridningen är antalet platser begränsat till 15. Kursen hålls i en stor lokal och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten följs.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/radonkurs-radon-i-byggnader-15-16-oktober-anmael-dig-redan-idag-410216