Förbättra dina kunskapar i radonsänkande åtgärder på SRF:s kurs i september 2021!


Åtgärdskurs radon 20-22 september 2021

<p><strong></strong><strong>Det här är kursen för dig som vill ha mer detaljerad kunskap om hur man mäter luftflöden och optimerar ventilation för att den radonsänkande åtgärden ska bli så effektiv som möjligt. Kursen är anpassad för de som jobbar med radonbesiktning och radonåtgärder med inriktning på att utöka kunskapen inom optimering av ventilation samt undertrycksventilering med markradonsug.</strong></p><p><strong>Kursinnehåll:</strong> Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om hur man mäter ventilation i egna hem samt vilka inställningar som görs vid installation går till gör en FT/FTX-anläggning och för en markradonsug.</p><p><strong>Målgrupp:</strong> Kursen vänder sig till radonkonsulter, fastighetsförvaltare, byggnadsinspektörer, miljö- &amp; hälsoskyddsinspektörer och andra intressenter som arbetar radonåtgärder.</p><p><strong>Kurslängd: </strong>Kurslängden är 2,5 dagar. En skriftlig tentamen erbjuds i samband med kursen. Efter godkänt prov registreras man i SRF´s kursregister om man är medlem i vår förening.</p><p><strong>Förkunskaper:</strong></p><p>1.Grundläggande kunskaper inom ventilation – övertryck, undertryck, flöde osv.</p><p>2.Erfarenhet och kunskap inom bygg och installationer</p><p>3.Allmän kunskap om olika byggmaterial och konstruktioner</p><p>4.Kunskaper om radon och källor till radon</p><p><strong>Program:</strong></p><p>Dag 1</p><p>Olika typer av ventilation och hur man möter flöden, Vi studerar tryckförhållanden, luftdistribution, projektering, regelverk samt en praktisk genomgång med hands-on session.</p><p>Dag 2</p><p>Hur mäts och justeras luftflöden i en villa? Teori och praktisk genomgång med luftflödesmätning och injustering.</p><p>Hur fungerar en marksug? Installationsråd, antal sugpunkter, risker och följdproblem, att tänka på samt projekteringsexempel.</p><p>Dag 3 (halv dag)</p><p>Radonläcksökning i villa med hjälp av Radonsniffer, Att tänka på vid mätning med r</p><p>Radonsniffer och hur man hittar inläckage av jordluft. Praktisk övning med hands on.</p><p>Tentamen</p><p><strong>Föreläsare</strong>: </p><p>Stefan Nilson och Bengt Eriksson (Swegon AB), Karl Jansson och Åke Bratt (Corroventa AB),</p><p>Lars Illesjö (Illesjö Installationsservice AB), Dag Sedin (Svensk Radonförening)</p><p><strong>Kursavgift:</strong> Avgift för medlemmar i Svensk Radonförening är 13 900 kr, exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår. För icke medlemmar är kursavgiften 15 900 kr, exklusive moms.</p><p><strong>Boende: </strong>Du ansvarar själv för att ordna ditt boende under kursperioden. Ett begränsat antal rum på Elite Academia Hotel finns reserverad för kursdeltagare till reducerat pris.</p><p><strong>Plats och Datum: </strong>Kursen hålls på Elite Academia Hotel i september 2021.</p><p>För mer info om kursen kontakta kursansvarig Dag Sedin. <a href="mailto:dag.sedin@svenskradonforening.se">dag.sedin@svenskradonforening.com</a></p><p> <a href="https://www.svenskradonforening.se/ViewCourse/Apply/6">Anmäl dig här!</a></p><p><strong>Särskilda omständigheter p g a Covid 19: </strong>För att minska smittspridningen är antalet platser begränsat till 12. Kursen hålls i en stor lokal och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten följs.</p>

Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/foerbaettra-dina-kunskapar-i-radonsaenkande-aatgaerder-paa-srf-s-kurs-i-september-2021-412111