Missa inte Radondagen 2021 - Läs mer här om vårt kommande digitala evenemang


Jonte From föreläser om Uppsala kommuns radonarbete på förra årets radondag

Årets Radondag går av stapeln onsdagen den 17 mars 2021 och blir i år en digital konferens med möjlighet till mycket interaktion. Dagen erbjuder bland annat den senaste spetskunskapen såväl som värdefulla erfarenheter från kommuner, myndigheter, branschexperter, forskare, miljöansvariga samt politiker.

Radondagen organiseras av Svensk Radonförening och är en öppen konferens för alla som arbetar med och är intresserade av radon där du som deltagare också har möjlighet att ställa frågor till myndigheter och radonexperter. Du anmäler dig enkelt via vår hemsida för konferensen, www.radondagen.org.

Både Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket kommer närvara med föreläsningar angående hur radonarbetet inom berörda myndigheter fortskrider. Som vanligt har vi även en politikerpanel. Redan klara är bland annat riksdagsledamot Roger Hedlund, riksdagsledamot Larry Söder, riksdagsledamot Ola Johansson och riksdagsledamot Leif Nysmed. Ämnen som kommer att beröras av riksdagspolitikerna är radonbidraget, radon på arbetsplatser och genomgång av politikernas egna förslag.

Det blir även inspirerande föredrag med goda exempel från verkligheten som t ex statistik från mer än 60 000 mätningar av arbetsplatser.

Anmäl dig redan nu! 


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/missa-inte-radondagen-2021-laes-mer-haer-om-vaart-kommande-digitala-evenemang-417825