Kurs om Radon i Byggnader 5-6 december - Sista anmälningsdag 30 november!


Svensk Radonförening genomför sin kurs Radon i Byggnader den 5-6 december på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm

Svensk Radonförenings kurs om radon i byggnader ger teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna mäta, undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader. Kursen hålls på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm den 5-6 december.

Frivillig tentamen anordnas i direkt anslutning till kursen. Tentamen med godkänt resultat krävs om man vill kunna certifiera sig som sakkunnig inom radon hos RISE.

Anmäl intresse här!

Kursen kräver inga förkunskaper inom radon och sträcker sig över 2 dagar samt innehåller följande moment:

• Allmänt om radon: enheter, gränsvärden, hälsorisker.
• Radonkällor: mark, byggnadsmaterial och vatten.
• Radonsituationen i Sverige: ansvariga myndigheter.
• Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.
• Mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser
• Demonstration av mätinstrument.
• Undersökningsmetodik: befintliga hus och inför byggnation.
• Metoder att radonsanera en byggnad beroende på källa.
• Erfarenheter från radonsanering.
• Miljöcertifieringsorganisationer.
• Förebyggande åtgärder vid nyproduktion.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/kurs-om-radon-i-byggnader-5-6-december-sista-anmaelningsdag-30-november-457721