Kurs om Radon i Byggnader 25-26 april - Anmäl dig redan idag
Svensk Radonförenings kurs om radon i byggnader ger teoretiska och praktiska kunskaper om radon för att kunna mäta, undersöka, projektera och utföra rätt åtgärder mot radon i byggnader. Detta är en kurs som inte bara vänder sig till radonkonsulter, utan är även lämplig för dem som arbetar med radonfrågor på fastighetbolag, miljökontor eller besiktningsbolag.

Kursen hålls på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm den 25-26 april. Sista anmälningsdag är 24 mars.

Frivillig tentamen anordnas i direkt anslutning till kursen. Tentamen med godkänt resultat krävs om man vill kunna certifiera sig som sakkunnig inom radon hos RISE.

Anmäl dig till kursen här!

Kursen kräver inga förkunskaper inom radon och sträcker sig över 2 dagar samt innehåller följande moment:

• Allmänt om radon: enheter, gränsvärden, hälsorisker.
• Radonkällor: mark, byggnadsmaterial och vatten.
• Radonsituationen i Sverige: ansvariga myndigheter.
• Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd.
• Mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser
• Demonstration av mätinstrument.
• Undersökningsmetodik: befintliga hus och inför byggnation.
• Metoder att radonsanera en byggnad beroende på källa.
• Erfarenheter från radonsanering.
• Miljöcertifieringsorganisationer.
• Förebyggande åtgärder vid nyproduktion.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/kurs-om-radon-i-byggnader-25-26-april-anmael-dig-redan-idag-463487