Viktigt att följa upp höga radonvärden i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter
Radonmätningar görs i regel alltför sällan, men det som är än mer oroande är att flera av våra medlemmar i Svensk Radonförningen vittnar om alltför många exempel där både hyresvärdar och bostadsrättsföreningar inte heller följer upp förhöjda värden. Om en mätning visat på höga radonhalter eller värde över referensvärdet bör man överväga att undersöka fler lägenheter i fastigheten. Detta eftersom det sannolikt finns ytterligare bostäder som kan ha höga radonhalter.

I hyreshus och bostadsrätter är det vanligt att marklägenheterna har höga värden. För att följa upp bör därför såväl fler lägenheter på samma våningsplan mätas som lägenheter i andra delar av fastigheten. Ibland kan ytterligare en mätning göras, men oroande ofta väljer bostadsrättsföreningar och fastighetsägare för hyresfastigheter att enbart göra en notis om att det finns förhöjda värden. Vare sig det är i en gemensamhetslokal eller i enskild bostad borde åtgärder för att följa upp förhöjda värden ske och åtgärder för att minska radonvärdet vidtas.

Det innebär att många kan bo i ohälsosamma boendemiljöer med för höga radonvärden och i Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Att bostadsrättsföreningar och ägare av hyresfastigheter inte tar sitt ansvar inom detta område är därför ett stort problem och det kan gå ut över ovetande privatpersoner. Höga radonvärden tas helt enkelt inte på allvar, trots de allvarliga, väldokumenterade och allmänt vedertagna bieffekter som kan uppstå. Risken för lungcancer ökar avsevärt för boende i bostäder med höga radonvärden.

Svensk Radonföreningen vill därför trycka på hur viktigt det är att följa upp höga värden i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. Genom uppföljande mätningar ges möjlighet at utreda orsaken till den förhöjda halten och erbjuda en åtgärdsplan. 


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/viktigt-att-foelja-upp-hoega-radonvaerden-i-bostadsraettsfoereningar-och-hyresfastigheter-3033384