Rekord i antal motioner om radon
Det var mycket glädjande att i år gå igenom motioner från riksdagsledamöter och partier i Sveriges riksdag. Det var rekordmånga motioner om radon. Svensk radonförening vill särskilt lyfta upp motion 2020/21:3408 av Larry Söder m.fl från Kristdemokraterna och motion 2020/21:2927 av Ola Johansson m.fl från Centerpartiet.

Kristdemokraterna vill både utveckla ROT och att mätning av radon ska ingå, inte enbart som idag sanering av radon. Kristdemorkaterna skriver: ”Kristdemokraterna menar vidare att det bör utredas om radonmätningar ska kunna vara del av rot-avdraget. Radon finns naturligt i berggrund och i mark över i stort sett hela Sverige. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer, något som gör radon till den miljöfaktor i inomhusmiljön som orsakar flest dödsfall idag. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att radonhalten inomhus kontrolleras och hålls så låg som möjligt för att minimera hälsorisken, men radonmätningar förekommer inte i tillräcklig utsträckning.”

Utöver det vill kristdemokraten Larry Söder samt fler ledamöter från KD att radonvärdet tydligare ska framgå vid försäljningar av bostäder. ”Idag finns en möjlighet att begära ut radonmätning om den gjorts, men i många fall görs detta enbart för den nuvarande boendes vidkommande, och om så, utan att resultat kommer kommande boende till del. Kristdemokraterna anser att behövs förtydliganden i denna del. Vi menar att försäljningar och köp av bostäder bör följas av att mäklare redovisar om en radonmätning har genomförts och vad den visat, så att det inte är upp till varje spekulant att utkräva en sådan.”

Ola Johansson från Centerpartiet lyfter att radonmätning borde bli obligatoriskt i samband med ventilationskontrollen (OVK). ”I delar av landet är radon ett problem när det gäller att skapa hälsosamma boendemiljöer. Det är positivt att bidraget för radonsanering återinförts. Men det är också viktigt att radonhalter kontrolleras i samband med renoveringar, i synnerhet i områden med mycket radon. Detta skulle exempelvis kunna ske i samband med obligatorisk ventilationskontroll (OVK).”

Svensk Radonförening är glada att Kristdemokraterna och Centerpartiet har lyssnat in vad som förts fram av föreningen vid flera tillfällen.

- Flera partier ställde sig postiva när frågorna kom upp under radondagen i våras, så vi hoppas att motionerna kan stöttas av fler partier framöver och att det blir en nödvändig förändring. Det är viktigt att vetskapen ökar både för de boende som när nya personer ska flytta in. Förhöjda radonvärden är inte bra, men det går att sanera. Därför är vi glada att initiativ tas för att uppmuntra mätning samt att den informationen delas, säger Dag Sedin, ordförande Svensk Radonförening.  


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/rekord-i-antal-motioner-om-radon-3044677