Medskick till nya bostadsministern och miljöministern
Svensk radonförening välkomnar Per Bolund till hans nya ministerpost som miljöminister och Märta Stenevi till posten som nya bostadsminister.

Utan att vi märker det kan radioaktivt radon finnas i lokaler och byggnader där vi vistas dagligen, som arbetsplatser, skolor, lägenheter och villor. Hela samhället kan bidra till att färre drabbas, allt ifrån från den enskilde villaägaren som kan radonsäkra sitt hus till våra valda politiker som kan stifta lagar och anslå pengar till ett radonsäkert samhälle.

Vi hoppas att de nya ministrarna fokuserar på att minimera radon dels genom att förlänga radonbidraget även efter år 2021 men också genom att se det som en del i det hållbara byggandet.

- Vi hoppas att ministrarna ser att även vi kan hjälpa till i arbetet mot en bättre miljö och ett mer hållbart byggande och ser samhällsnyttan av att arbeta långsiktigt med radonfrågan. Det gäller att få minimal radonhalt vid nybyggnation och sanera de bostäder samt arbetsplatser som har för höga värden, säger Dag Sedin ordförande för Svensk radonförening.

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/medskick-till-nya-bostadsministern-och-miljoeministern-3071151