Slopat radonbidrag riskerar folkhälsan


Förhöjda radonhalter i vår inomhusluft är den näst vanligaste orsaken till lungcancer

I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Förhöjda radonvärden är en hälsorisk, men det går att sanera och undanröja denna risk. Radonbidraget har de senaste åren varit väldigt välanvänt och det har de facto varit till betydande samhällsnytta genom att minska hälsoproblem relaterade till för höga radonhalter i bostäder. Att i princip samtliga partier helt vill slopa bidraget under 2022 och 2023 visar därför på en stor okunskap och oförståelse kring hur stort problemet verkligen är. Dessutom vill alla dessa partier sänka bidraget redan i år, vilket kommer innebära att desto färre personer ges möjlighet att sanera sina bostäder. Dessutom är långsiktighet nyckeln till att komma tillrätta med radonproblematiken, något som nu riskeras.

-Jag tycker att politiken helt har missat vikten av långsiktighet. Radonbidraget måste vara långsiktigt och när det väl kan och bör avslutas ska det fasas ut över tid, säger Dag Sedin, ordförande Svensk radonförening.

Dag fortsätter sin kritik:

-Att nu avsluta Radonbidraget, som används så pass mycket och med de stora behov som kvarstår till sanering, är att helt dra bort mattan innan många ens fått kännedom om att bidraget finns.

Utöver att driva införandet av ett radonbidrag och sprida tydlig information i samhället och till alla intressenter arbetar Svensk Radonförening för att radonmätningarna ska ske i OVK-undersökningar dvs vart sjätte år eller i samband med energideklarationen. Dessutom glömmer många att mätning bör ske efter renoveringar, något som Svensk Radonförening också löpande informerar om.

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/slopat-radonbidrag-riskerar-folkhaelsan-3071894