Sista chansen att anmäla sig till Radondagen den 16 mars!


Sista anmälningsdag till Radondagen 2022 är 11 mars

Det är fortfarande inte försent att anmäla sig till Radondagen 2022. Sista anmälningsdag är nu på fredag den 11 mars. 

Här anmäler du dig enkelt till årets konferens.

Årets Radondag går av stapeln onsdagen den 16 mars 2022 på Elite Hotel Marina Tower Stockholm. Du kan delta på plats eller online. Nu har programmet släppts och som vanligt erbjuder det den senaste spetskunskapen, men även värdefulla erfarenheter från kommuner, myndigheter, branschexperter, forskare, miljöansvariga samt politiker.

Bland annat kommer Strålsäkerhetsmyndigheten närvara och berätta om sitt arbete vad gäller radon på arbetsplatser. I år är det också valår så därför blir det självklart även en politikerdebatt! Politikerpanelen består av riksdagsledarmötena Larry Söder (KD), Jakob Olofsgård (L), Roger Hedlund (SD), Emma Hult (MP), Ola Johansson (C) och Leif Nysmed (S). Några ämnen som kommer debatteras är ”hållbart byggande” - varför är kraven avseende radonhalter i nybyggnation inte strängare än kraven för befintliga byggnader? Energideklaration är krav vid bostadsförsäljning – hur ställer sig politikerna till ett införande av krav på radonmätning? Hur vet man att radonmätning genomförts? Varför är det viktigt att radonbidraget kommer tillbaka

Radondagen organiseras av Svensk Radonförening och är en öppen konferens för alla som arbetar med och är intresserade av radon. Du som deltagare har möjlighet att ställa frågor till myndigheter, radonexperter och några av branschens ledande leverantörer. Du anmäler dig enkelt via vår hemsida för konferensen, www.radondagen.org.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/sista-chansen-att-anmaela-sig-till-radondagen-den-16-mars-3167051