Fler fastigheter borde mäta radon
Svensk radonförening tycker det var positivt att lokalnyheterna SVT nyheterna Norrbotten för en tid sedan rapporterade om det radonmätningsarbete och efterföljande arbete som fastighetsägare LKAB gjort i två skolor i Kiruna.

SVT Nyheter rapporterade:

”Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden. Man varken ser eller känner lukten av den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Nu ska LKAB fastigheter undersöka varifrån radongasen kommer och åtgärda problemet med för höga radonvärden under sommaren, innan höstens skolstart.”

Detta är den första mätningen på 10 år och visar hur viktigt det är att mäta med jämna mellanrum. Detta borde gälla på Sveriges största arbetsplats: skolan.

Många tror att det enbart är äldre fastigheter som har en radonproblematik. Så är dock inte fallet. Det finns flera exempel på nybyggda fastigheter som har klart för höga radonhalter. Ofta uppmärksammas de höga halterna först efter en ombyggnation men då har människor redan jobbat eller levt i husen under lång tid.

-Det enda sättet att få veta radonhalten på arbetsplats eller där man bor är att mäta. Jag kan bara återigen påtala att det är bekymmersamt att många inte tar ansvar för dessa kontroller och att det gör att människor idag arbetar och lever i bostäder med förhöjda värden. Sedan visade också lokalnyheten att det går att åtgärda förhöjda radonhalter, avslutar Dag Sedin.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/fler-fastigheter-borde-maeta-radon-3189859