Svensk Radonförening tar pulsen på riksdagspartierna
Det är valår och Svensk Radonförning har tagit pulsen på riksdagspartiernas syn på viktiga frågor rörande radon. Alla partier anser sig vilja värna folkhälsan men det är en sak att tycka, och en annan sak att presentera konkreta och verkningsfulla reformer med utgångspunkt från hur exempelvis radonmätning och radonsanering ska bli bättre landet över.

Det är valår och Svensk Radonförning har tagit pulsen på riksdagspartiernas syn på viktiga frågor rörande radon. Alla partier anser sig vilja värna folkhälsan men det är en sak att tycka, och en annan sak att presentera konkreta och verkningsfulla reformer med utgångspunkt från hur exempelvis radonmätning och radonsanering ska bli bättre landet över.

Svensk Radonförening valde att göra en valenkät med fokus på fördjupning just för att komma bort från ytliga svar och verkligen se hur partierna jobbar för reell förändring. Skrapar man lite på ytan så kan man se tydliga skillnader mellan partiernas grundinställning gällande exempelvis radonbidraget. Utan tvekan finns det konfliktytor mellan partiernas olika förslag.

När vi nu befinner oss i sensommaren så har valspurten dragit i gång. Svensk Radonförening är politiskt obundna så vi förordar inte ett visst parti eller block och fokuserar på de frågor som gynnar radonfrågor. I skrivande stund har vi inte sett alla utspel och förslag ännu men vi har tagit tempen på alla partier i de frågor som våra medlemmar tycker är viktiga och berör vår bransch.

Vi tycker dock det är bra att flera av partierna tycker att radonbidraget skall tillbaka. Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är de som är mest positiva till ett återinförande. Miljöpartiet vill avvakta utvärdering. Socialdemokraterna ser att det till viss del skulle kunna bli en del av Rot. Utöver radonbidraget som är den viktigaste frågan som Svensk Radonförening drivit så har vi också drivit på gällande upplysningsplikten. Därför är det intressant att se att alla är positiva till att upplysningsplikt i samband med bostadsförsäljning skärps upp.

Läs svaren i sin helhet nedan.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/svensk-radonfoerening-tar-pulsen-paa-riksdagspartierna-3197871