Fler skolor och arbetsplatser borde mäta radon


I lokalnyhet efter lokalnyhet rapporteras att skolor runt om i landet verkar ha för höga radonhalter

Svensk radonförening ser med oro på att Sveriges största arbetsplats: skolan, verkar ha stora problem med höga radonhalter landet över. I lokalnyhet efter lokalnyhet rapporteras att skolor runt om i landet verkar ha för höga radonhalter.

Det skulle behöva göras ett stort radonmätningsarbete och efterföljande arbete som får ner radonhalterna i flera skolor. Man varken ser eller känner lukten av den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av radongasens sönderfallsprodukter under lång tid.

Många skolor säger att de inte har mätt på över 10 år och det visar hur viktigt det är att mäta med jämna mellanrum. Detta borde gälla på Sveriges största arbetsplats: skolan.

Många tror att det enbart är äldre fastigheter som har en radonproblematik. Så är dock inte fallet. Det finns flera exempel på nybyggda fastigheter som har förhöjda radonhalter. Ofta uppmärksammas de höga halterna först efter en ombyggnation men då har människor redan jobbat eller levt i husen under lång tid.

-Det enda sättet att få veta radonhalten på arbetsplats eller där man bor är att mäta. Jag kan bara återigen påtala att det är bekymmersamt att många inte tar ansvar för dessa kontroller och att det gör att människor idag arbetar och lever i bostäder med förhöjda värden. Det går att bli av med en radonproblematik så det vore önskvärt om fler fastighetsägare mäter och sen ser till att det sker ett efterföljande arbete för att få ner när det är för höga radonhalter, avslutar Dag Sedin.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/fler-skolor-och-arbetsplatser-borde-maeta-radon-3212237