Viktigt fokus på god arbetsmiljö - radonproblematik glöms lätt bort
Svensk radonförening har under en lång tid påtalat vikten av att mäta radon och det gäller såväl i bostäder som på arbetsplatser. Fokus för i år var radon på arbetsplatser. Kunskapen om mätning på arbetsplatser är viktigt då bara ca 1% av alla arbetsplatser mätts sedan 2018 då den nya Strålskyddslagen trädde i kraft. Detta trots att det finns ett krav att varje arbetsgivare skall veta radonhalten på sin arbetsplats. Det har talats mycket om god inomhusmiljö men tyvärr lite om kopplingen om problem med radon på arbetsplats.

Svensk radonförening kommer därför under resterande del av 2023 jobba aktivt för att väcka frågan om ansvar ute på arbetsplatser. Vi har sedan tidigare god dialog med flera myndigheter och politiker. Nu tar vi nästa steg och kommer tillsammans med fackförbund, skyddsombud på arbetsplatser att öka kunskapen om vilka krav som finns.

Svensk radonförening har sedan tidigare släppt en informationsfilm om radon. Vi vill med denna film driva en kampanj som främjar medvetenheten med riskerna med radon och verka för minskat antal lungcancerfall till följd av radon. Det är viktigt att ta radonproblematiken på allvar, förhöjda radonvärden är inte bra, men det går att sanera. Fokus är i filmen är såhär mäter man och vilken tidpunkt som är bäst för mätning samt är såhär åtgärdar man förhöjda radonvärden. Filmenfokuserar både på bostäder och arbetsplatser för tyvärr har Sverige förhöjda värden i många olika byggnader.

- Vi är en expertorganisation som aktivt jobbar för att ta vårt ansvar för att öka kunskapen och förståelsen kring radon. Vi tar nu täten för att öka kunskapen om hur skadligt radon kan vara och hur viktigt det är att mäta och vid behov sanera, säger Dag Sedin, ordförande Svensk Radonförening.

Många tror att det enbart är äldre fastigheter som har en radonproblematik. Så är dock inte fallet. Det finns flera exempel på nybyggda fastigheter som har klart för höga radonhalter. Ofta uppmärksammas de höga halterna först efter en ombyggnation men då har människor redan jobbat eller levt i husen under lång tid

- Det enda sättet att få veta radonhalten på arbetsplats eller där man bor är att mäta. Jag kan bara återigen påtala att det är bekymmersamt att många inte tar ansvar för dessa kontroller och att det gör att människor idag arbetar och lever i bostäder med förhöjda värden. Det går att sänka radonhalten på alla arbetsplatser så det vore önskvärt om fler fastighetsägare mäter och sen ser till att det sker ett efterföljande arbete för att få ner när det är för höga radonhalter, avslutar Dag Sedin.


Läs artikeln på My newsdesk
https://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/pressreleases/viktigt-fokus-paa-god-arbetsmiljoe-radonproblematik-gloems-laett-bort-3255116