BFAB Kurs

Radon - Åtgärder i byggnader

(4-6 April)

Kursen har praktiska faltöviningar och teoretiska delar. Den get efterfrpgande kunskaper att söka efter radon, och därefter välja och utföra rätt saneringsåtgärder. Efter godkänt slutprov får ditt namn publiceras på SSMs hemsida. I samarbete med STrålsäkerhetsmyndigheten SSM. 

 

Se mer kursinformation i BFABs utbildningskatalog (s27)