Digitala Almedalen c/o Boinstitutet

Svensk Radonförening deltar i  Boinstitutets seminarium som äger rum på Digitala Almedalen den 30 juni kl 13:30. Där kommer tillsynsbehovet från landets kommuner av bostäder med förhöjda radonhalter diskuteras samt även problematiken med radon på arbetsplatser. 

https://www.boinstitutet.se/seminarium/radonforeningen/