Kallelse till årmöte och program för erfarenhetsdag 4 juni

Efter vårt årsmöte som startar 09:30 kommer vi ha ett fullspäckat program fram till klockan 16:30. Programmet inkluderar information från styrelsens arbetsgrupper samt intressanta föreläsning om mätteknik, åtgärder samt success stories. Parallellt kommer det också finnas en utställning av företag som visar upp diverse produktnyheter. Se bifogad kallesle för mer detaljerad information.

Fil: