Årsmöte för Svensk Radonförening den 4 juni 2020

I år kommer vi har vårt årsmöte den 4 juni klockan 13:30. Mötet kommer att köras digitalt via videokonferens. Alla medlemsföretag har fått en personlig inbjudan inkluderat material inför stämman.