Nu kan du söka Radonbidrag!

Från 1 juli 2018 kan du söka Radonbidrag!

Är du ägare av småhus kan du nu söka Radonbidrag om du är i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor.

Regeringen har avsatt 31,5 miljoner kronor för 2018 och 72 miljoner årligen för perioden 2019-2021.

Läs mer om hur du går till väga på Boverkets hemsida!