Ny nationell handlingsplan för radon publicerad 5 april 2018

Strålsäkerhetsmyndigheten har publicerat Ny nationell handlingsplan ska minska risken att människor skadas av radon. Planen har utformats i samverkan med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning och Swedac.  Läs mer om planen på SSM:s hemsida: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/ny-nationell-handlingsplan-ska-minska-risken-att-manniskor-skadas-av-radon/